Usluge održavanja web portala

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ODRZAVANE WEB PORTALA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 72413000-8 Usluge održavanja i…

oBNOVA INTERNET DOMENE

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –Internet domena JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 72417000-6 Nazivi internetskih domena Ugovor potpisan sa: …

Seminarske usluge- Računovodstvo

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge seminara i dtručnog usavršavanja Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 80522000-9 Ugovor…

Održavanje fiskalnih uređaja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –Održavanje fiskalnih uređaja Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 500000000-5 Ugovor potpisan sa:  „AMTEK“ …

Knigovodstvene usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Knjigovodstvene usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79211100-7 Knjigovodszvene usluge , april…

Poštanske usluge za april 2022. godine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće JRJN 64000000-6…

Komunalne usluge -voda -04-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće JRJN 65000000-3…

Gorivo za april

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Nabavka goriva Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura JRJN 09134220-5 Dizel EN590 09312100-4…