Poštanske usluge

Osnovni elementi ugovora  o uslugama-Poštanske usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d) Predmet nabavke: Poštanske…

GORIVO 10-2-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Roba-gorivo Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum, član 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama, postupci…

Posredovanje u naplati

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN  79940000-5 Usluge posredničkih agencija za naplatu…

Komunalne usluge-voda 10-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d)…

Monitoring alarmnih uređaja 10-2022

Osnovni elementi ugovora  o –USLUGE- Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Usluge iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Predmet nabavke: usluge nadzora alarmnih…

Električna energija za oktobar 2022

Osnovni elementi ugovora   – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d) Predmet nabavke: električna…

Tehnički pregled vozila

Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Usluge iz Aneksa II dio B, neprioritetne usluge nakoje se primjenjuje poseban režim JRJN 71631200-2 Usluge tehničkog…

Usluge obavzenog osiguranja od autoodgovornosti

Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Usluge osiguranja od autoodgovornosti-direktni sporazum faktura JRJN 66514110-0 Ugovor potpisan sa:  „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.o.o.    Sarajevo, Filijala…

Usluge grijanja oktobar

Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 09323000-9 gradsko grijanje Ugovor potpisan sa:  JP„grijanje“ d.o.o.   Zenica…