Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d)

Predmet nabavke: Komunalne usluge- voda

JRJN  65000000-3

Ugovor dodojeljen dobavljaču:

JP “VODOVOD I KANALIZACIJA ” d.o.o. Zenica

Datum potpisivanja ugovora: 

31.10.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

32,17 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

mjesec septembar 2022. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

40,09 KM

Datum unosa:

08.11.2022. .godine Portal E-nabavke pod Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *