Parking za 11-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – PARKING USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Rezervcacija i korištenje parking usluga JRJN 63712400-7…

ELEKTRIČNA ENERGIJA 11-2022

Osnovni elementi ugovora   – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d) Predmet nabavke: električna…

Usluge grijanja za novembar 2022. godine

Osnovni elementi ugovora Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 09323000-9 gradsko grijanje Ugovor potpisan sa:  JP„Grijanje“…

Komunalne usluge-pitka voda

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d)…

Komunalne usluge- odvoz smeća 11-22

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA: Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 65000000-3 Ugovor potpisan sa:  „ALBA“ d.o.o.   …

MONITORING ALARMNIH UREĐAJA

Osnovni elementi ugovora  o –USLUGE- Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Usluge iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Predmet nabavke: usluge nadzora alarmnih…

POSREDOVANJE U NAPLATI

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN  79940000-5 Usluge posredničkih agencija za naplatu…

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Osnovni elementi ugovora   – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d) Predmet nabavke: električna…

Billing sistem za fiskalni uređaj

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Billing sistem za fiskalne uređaje Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum- faktura Predmet nabavke: Billin sistem fiskalnog…