Komunalne usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće član 10. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura…

Usluge grijanja april

snovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge grijanja - Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od promjene Zakona o JNJ cčal…

Posredovanje u naplati

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA USLUGE RAZNO Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  79940000-5 Usluge…

Kancelarijski materijal i poretpštine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Kancelariski materijalč Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  30199000-0; 30197643-5; 30197000-6;…

KOPIRANJE AUTO KLJUČEVA

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA USLUGE RAZNO Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  98300000-6  USLUGE…

Sredstva za čišćenje-deterdženti

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA deterdženti Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  39830000-9 Deterdženti za…

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  39224000-8 …

Potrošni materijal

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA baterije Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  31440000-2 Ugovor potpisan…

Inventar-ram za slike

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA  za ramove Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  39298200-9 Ugovor…

Knjigovodstvene usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –Knjigovodstvene usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- FAKTURA Predmet nabavke: Usluge programiranja paketa programske…