Električna energija

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Električna energija

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Seminarske usluge-javne nabavke

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktrni sporazum-faktura Predmet nabavke: stručno  javne nabvake- izemjene Zakona o javnim nabavkama.…

Komunalne usluge 09-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – KOMUNALNE USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Električna energija

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Billig umrežavanja fiskalnih uređaja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktrni sporazum-faktura Predmet nabavke:Bilibg sistema za umrežavanje fiskalnih uređaja JRJN  64200000-8 Ugovor…

Minitoring alarmnih uređaja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –USLUGE- Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Usluge iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Predmet nabavke: stručno…

Održavanje dijela zgrade

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Održavanje dijela zgrade JRJN 90911200-8 Ugovor dodojeljen…

Održavanje web portala

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Održavanje web portala, izrada videa i audio…

USLUGE REZERVACIJE I PARKINGA

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – PARKING USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Rezervcacija i korištenje parking usluga JRJN 63712400-7…