Javno preduzeće RTV Zenica formirano je Odlukom Vijeća Općine Zenica od 23. maja 1995. godine, a u njegov sastav ušlo je dotadašnje Preduzeće „Radio Zenica“ d.d. Zenica.

RTV Zenica ima tri medija, a to su:

Radio Zenica

Radio emituje program od 20. juna 1969. godine. Sada ova regionalna radio-stanica emituje program 24 sata dnevno na tri frekvencije: Zona pokrivanja na zemaljskoj mreži je oko milion stanovnika. Program Radio-Zenice emituje se i preko interneta i kablovskih sistema.

Televizija Zenica

Televizija emituje program od 25. novembra 1995. godine. U početku je to bilo preko iznajmljenog predajnika i kanala, a sada Televizija Zenica emituje program na zemaljskoj mreži, putem interneta i kablovskih operatera.

Web Stranica – RTVZE.ba

Web stranica je sve sadržajnija, aktuelnija i uticajnija, a ovom mediju RTV Zenica posvećuje sve veću pažnju u pogledu podizanja kvaliteta i prezentacije sadržaja.

Misija

Lokalni javni servisi – TV Zenica, Radio Zenica i web portal “rtvze.ba” omogućavaju da stanovnici  Općine Zenica, ali i gledaoci, slušaoci i posjetioci u BiH i širom svijeta dobiju pravovremene i tačne, objektivne i izbalansirane informacije o lokalnim zbivanjima, pojavama i odnosima. Orijentacija je na lokalne događaje, pojave i odnose u lokalnoj zajednici i omogućavanje svim akterima života i rada u njoj -  pristup u medijima pod jednakim uslovima.

RTV Zenica u svojim programima daje širi prostor mnogim pojavama, događajima i njihovim akterima koji ne mogu dospjeti u “veće” medije ili u programe komercijalnih stanica. Iako je po programskoj koncepciji i orijentaciji “lokalno primarno”, sva tri medija RTV Zenica se prate u cijeloj BiH i svijetu, a  naše informacije preuzimaju drugi mediji. Na taj način uticaj RTV Zenica na informisanje šire javnosti o lokalnim zbivanjima je značajan.

Vizija

Radio-Televizija Zenica bavi se pripremom, proizvodnjom, prenosom i emitovanjem radio i televizijskog programa namijenjenog javnosti.

Mi želimo biti nezavisna profesionalna medijska organizacija koja proizvodi program po mjeri zajednice doprinoseći njenom sveukupnom razvoju.

Viziju odražava slogan:

„Tu smo zbog Vas“

Lokacija na mapi

Share