Troškovi električne energije 04-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće član 10. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura…

Usluge monirotinga alrmnih uređaja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Aneks II dio B ZJN, neprioritetne usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura Usluge JRN/CPV: …

Usluge parkinga

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Usluge parkinga Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura Usluge JRN/CPV:  63712400-4- Usluge rezervacije i parkinga…

Komunalne usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće član 10. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura…

Usluge grijanja april

snovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge grijanja - Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od promjene Zakona o JNJ cčal…

Posredovanje u naplati

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA USLUGE RAZNO Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  79940000-5 Usluge…

Kancelarijski materijal i poretpštine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Kancelariski materijalč Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  30199000-0; 30197643-5; 30197000-6;…

KOPIRANJE AUTO KLJUČEVA

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA USLUGE RAZNO Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  98300000-6  USLUGE…

Sredstva za čišćenje-deterdženti

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – FAKTURA deterdženti Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura Usluge JRN/CPV:  39830000-9 Deterdženti za…