Komunalne usluge – oktobar-smeće

Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 65000000-3 Ugovor potpisan sa:  „ALBA“ d.o.o.     Zenica Datum…

Administrativne takse

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeća Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 65000000-3…

Izrada pečata

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 3019000-1 Ugovor potpisan sa:  „FETA GRANDl“…

Knjigovdstvene knjige, uvezi, štampanje

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 22800000-8 Ugovor potpisan sa:  „FETA GRANDl“…

Mrežni kablovi

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 324210000-1 Ugovor potpisan sa:  "MA&NA“ d.o.o. …

Komunalne usluge -odvoz smeća

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – KOMUNALNE USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Održavanje dijela zgrade

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Održavanje dijela zgrade JRJN 90911200-8 Ugovor dodojeljen dobavljaču:…

Gorivo 10-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Roba-gorivo Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum, član 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama, postupci…