Izdavač: JP Radio-televizija Zenica

Adresa redakcije: Islambegovića put 5a, 72.000 Zenica

Redakcija:

Almir Hadžajlić
E-mail: almir.hadzajlic@rtvze.ba
Biografija

Vesna Jovanović
E-mail: vesna.jovanovic@rtvze.ba
Biografija

Sanja Stević
E-mail: sanja.stevic@rtvze.ba
Biografija

Alma Huskić
E-mail: alma.huskic@rtvze.ba
Biografija

Belinda Dorić
E-mail: belinda.doric@rtvze.ba
Biografija

Zijada Ramić
E-mail: zijada.ramic@rtvze.ba

Nermina Anđelija
E-mail: nermina.andelija@rtvze.ba

Mirsad Pripoljac
E-mail: mirsad.pripoljac@rtvze.ba
Biografija

Rešad Šabanović
E-mail: resad.sabanovic@rtvze.ba
Biografija

Šerif Babić
E-mail: serif.babic@rtvze.ba
Biografija

Edin Sinanović
E-mail: edin.sinanovic@rtvze.ba
Biografija

Danko Travar
E-mail: danko.travar@rtvze.ba
Biografija

Tehnika:

Sabiha Devedžić
E-mail: sabiha.devedzic@rtvze.ba
Biografija

Lejla Muslić
E-mail: lejla.muslic@rtvze.ba
Biografija

Husein Fetić
E-mail: husein.fetic@rtvze.ba
Biografija

Damir Oruč
E-mail: damir.oruc@rtvze.ba
Biografija

Benjamin Mostić
E-mail: benjamin.mostic@rtvze.ba
Biografija

Danijel Marić
E-mail: danijel.maric@rtvze.ba
Biografija

Nejro Alijević
E-mail: nejro.alijevic@rtvze.ba
Biografija

Emir Alić
E-mail: emir.alic@rtvze.ba
Biografija

Jasmin Hukić
E-mail: jasmin.hukic@rtvze.ba
Biografija

Rizah Halilkadić
E-mail: rizah.halilkadic@rtvze.ba
Biografija

Davor Logarić
E-mail: davor.logaric@rtvze.ba
Biografija

Semir Halilović
E-mail: semir.halilovic@rtvze.ba
Biografija

Sanel Huseinović
E-mail: sanel.huseinović@rtvze.ba
Biografija

Rukovodioci:

Producent RTV Zenica: Sanel Hasanović
E-mail: sanel.hasanovic@rtvze.ba
Biografija

Rukovodilac Službe za PPEP: Sinan Gluhić
E-mail: sinan.gluhic@rtvze.ba
Biografija

Direktor Sektora za PPEP: Taib Bajramović
E-mail: taib.bajramovic@rtvze.ba
Biografija

Rukovodilac Službe za PEP: Ibrahim Avdić
E-mail: ibrahim.avdic@rtvze.ba
Biografija

Urednik DESK-a: Nedžad Glibo
E-mail: nedzad.glibo@rtvze.ba
Biografija

Marketing: Azra Čohković
E-mail: marketing@rtvze.ba
Biografija

Direktor Sektora za zajedničke poslove: Adis Čolaković
E-mail: adis.colakovic@rtvze.ba
Biografija

Direktor:

Nandino Škrbić
E-mail: direktor@rtvze.ba
Biografija