Osnovni elementi ugovora  o uslugama-Poštanske usluge

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d)

Predmet nabavke: Poštanske usluge

JRJN  64000000-6

Ugovor dodojeljen dobavljaču:

BH POŠTA Sarajevo, direkcija  Zenica

Datum potpisivanja ugovora: 

31.10.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

27,07 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

mjesec avgust 2022. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

27,07 KM

Datum unosa: 

10.11.2022.godine Portal E-nabavke pod Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *