Knjigovdstvene knjige, uvezi, štampanje

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 22800000-8 Ugovor potpisan sa:  „FETA GRANDl“…

Mrežni kablovi

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 324210000-1 Ugovor potpisan sa:  "MA&NA“ d.o.o. …

Komunalne usluge -odvoz smeća

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – KOMUNALNE USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Održavanje dijela zgrade

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Održavanje dijela zgrade JRJN 90911200-8 Ugovor dodojeljen dobavljaču:…

Gorivo 10-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Roba-gorivo Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum, član 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama, postupci…

Poštanske usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Poštanske usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79211100-7 Ugovor potpisan sa:  KS„KONTO“   Zenica…

Nabavka sredstava za higijenu

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 39830000-9; 33631200-4 Ugovor potpisan sa:  „Farell“…

Posredovanje u naplati

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79342100-4 Ugovor potpisan sa:  „MOORE“ d.o.o.  Zenica…