Usluge vatrometa u 2022. godini

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Pirotehnički proizvodi za vatromet Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka: Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum Predmet nabavke:  Pirotehničke usluge vatrometa JRJN 24613200-6…

Knjigovodstvene usluge ze mjesec juli-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Knjigovodstvene usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka: Realizacija Vrsta postupka:  Račun Predmet nabavke:  Knjigovodstvene juli 2022. godine. JRJN 79211100-7 Ugovor…

Održavanje dijela zgrade

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Održavanje dijela zgrade Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka: Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/Račun Predmet nabavke:  Održavanje dijela zgrade za juli…

Poštanske usluge 07-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Poštanske usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka: Realizacija Vrsta postupka:  Račun Predmet nabavke:  Poštanske usluge juli 2022. godine. JRJN 64000000-6…

NABAVKA PETROLEJSKIH BAKLJI

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – nabavka petrolejskih baklji Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka: Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/gotovinski račun Predmet nabavke:  nabavka petrolejskih baklji JRJN…

Usluge održavanje web Portala

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – nabavka goriva Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum Predmet nabavke: Dizajniranje i održavanje web…

Usluge redizajna web stranice

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Usluge redizajna web stranice Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum Predmet nabavke: TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE…

POPRAVAK OPREME

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Usluge opravke printera u boji Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum-faktura u gotovini Predmet…

Nabavka električne energije

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – električna energija Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama Predmet nabavke:Nabavka roba-električna…