Parking za 11-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – PARKING USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Rezervcacija i korištenje parking usluga JRJN 63712400-7…

ELEKTRIČNA ENERGIJA 11-2022

Osnovni elementi ugovora   – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d) Predmet nabavke: električna…