Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d)

Predmet nabavke: električna energija

JRJN  09310000-5

Ugovor dodojeljen dobavljaču:

 ELEKTROPRIVREDA BIH, Podružnica Zenica

Datum potpisivanja ugovora: 

30.09.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

210,54 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

mjesec  septembar 2022. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

246,32 KM

Datum unosa:

30. 09.2022. .godine Portal E-nabavke pod Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama, član 10. tačka (d).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *