Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Ugovaranje i realizacija

Vrsta postupka: 

direktni sporazum

JRJN 324210000-1

Ugovor potpisan sa: 

“MA&NA“ d.o.o.  Mostar

Datum potpisivanja ugovora: 

31.10.2022. godine-faktura

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

270,00KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

2022. godina

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

315,90 KM

Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 

MREŽNI KABLOVI MA&MA ODLUKA

Datum unosa:

08.11.2022. godine Portal E-nabavke broj  443-8-1-190/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *