Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Ugovaranje i realizacija

Vrsta postupka: 

direktni sporazum

JRJN 22800000-8

Ugovor potpisan sa: 

„FETA GRANDl“ d.o.o.   Zenica

Datum potpisivanja ugovora: 

01.11.2022. godine-faktura

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

412,07KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

2022. godina

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

482,12 KM

Dokument: 

Datum unosa:

08.11.2022. godine Portal E-nabavke broj  443-8-2-191/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *