Usluge cestarine na autocestama

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - usluge cestarina, putarina, drumarina Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Rrealizovano Vrsta postupka:  direktni sporazum, faktura gotovina Predmet nabavke: Usluge parkiranja…

Usluge parkiranja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - usluge parkiranja Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Urealizovano Vrsta postupka:  direktni sporazum, faktura gotovina Predmet nabavke: Usluge parkiranja JRJN/CPV 63712400-7…

Kupovina zamjenske brave za vrata

" d.o.o. sarajevo, PJ ZenicaOsnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - nabavka brave Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizuacija Vrsta postupka:  gotovinski računa Predmet nabavke: Brava za…

Advokatske usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – PRAVNE USLUGE I ZASTUPANJE U IZVRŠNOM POSTUPKU Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum/ NEPRIORITETNE…

ODRŽAVANJE DIJELA ZGRADE

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ODRZAVANE DIJELA ZGRADE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 90911200-8 Ugovor potpisan sa: …

Usluge održavanja web portala

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ODRZAVANE WEB PORTALA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 72413000-8 Usluge održavanja i…

oBNOVA INTERNET DOMENE

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –Internet domena JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 72417000-6 Nazivi internetskih domena Ugovor potpisan sa: …

Seminarske usluge- Računovodstvo

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge seminara i dtručnog usavršavanja Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 80522000-9 Ugovor…

Održavanje fiskalnih uređaja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –Održavanje fiskalnih uređaja Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 500000000-5 Ugovor potpisan sa:  „AMTEK“ …