Reklamni materijal ZSF 2022

Osnovni elementi Ugovora Predmetnabavka usluga primnatanja reklamnih materijala za potrebe manifestacije ZSF 2022. Faza postupka Realizovan ugovor Vrsta ugovora Usluge i robe Vrsta postupka: Direktak sporazum  za dodjelu e ugovora…

Električna energija 06-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - električna energija Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama Predmet nabavke:Nabavka roba-električna…

Ostale usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ostele razne usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum-račun  za kopiranje ključevate JRJN 98300000-6 Ugovor potpisan…

USLUGE KORIŠTENJA AUTOCESTA

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - putarina Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum-račun Predmet nabavke: korištenje autoceste JRJN 63712210-8 Ugovor potpisan sa: …

USLUGE PARKINGA

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu -parking usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporatum, račun Predmet nabavke:  usluge parkiranja JRJN 63712400-7 Ugovor potpisan…

Poklon vaučeri radnicima za praznike

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - prehrambeni proizvodi, poklon vaučeri za radnike Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum, dodijeljen Predmet nabavke: Poklon…