Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –

Usluge pravnog savjetovanja i informisanja, odnosno učestvovanje u pripremi i izradi općih i pojedinačnih akata i drugih isprava Ugovornog organa po zahtjevu Ugovornog organa;

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Usluge Aneks II dio B na koje se primjenjuje poseban režim

Predmet nabavke: TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

JRJN 79140000-7-Usluge pravnog savjetovanja i informisanja, odnosno učestvovanje u pripremi i izradi općih i pojedinačnih akata i drugih isprava Ugovornog organa po zahtjevu Ugovornog organa;

Ugovor potpisan sa: 

DD BH TELECOM SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA ZENICA

Datum potpisivanja ugovora: 

06.01.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

1.920,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

U roku o0d 15 dana

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

1.920,00 KM

Prilog/prilozi PDF ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA: 

 

Datum unosa: IZBOR PONUĐAČA ZA USLUGE PRAVNOG SAVJETOVANJA

28.01.2022.gpdine Portal E-nabavke broj 443-7-2-2/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *