Knigovodstvene usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Knjigovodstvene usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79211100-7 Knjigovodszvene usluge , april…

Poštanske usluge za april 2022. godine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće JRJN 64000000-6…

Komunalne usluge -voda -04-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće JRJN 65000000-3…

Gorivo za april

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Nabavka goriva Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum- faktura JRJN 09134220-5 Dizel EN590 09312100-4…

Troškovi električne energije 04-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Izuzeće član 10. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura…

Usluge monirotinga alrmnih uređaja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Aneks II dio B ZJN, neprioritetne usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura Usluge JRN/CPV: …

Usluge parkinga

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Usluge parkinga Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Faktura Usluge JRN/CPV:  63712400-4- Usluge rezervacije i parkinga…