Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Sitan, alat, invetrar i potrošni materija

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Ugovaranje i realizacija

Vrsta postupka: 

direktni sporazum

JRJN31330000-8

Ugovor potpisan sa: 

„Aaudio video consulting“       d.o.o.  Sarajevo

Datum potpisivanja ugovora: 

13.07.2022. godine-faktura

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

1.930,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

do 25.07.2022. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

12.258,10 KM

Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 

AVC sitan alat i potrošni mmaterijal

Datum unosa: 

09.04.2022.godine Portal E-nabavke broj 443-0-2-2-7-2/22, 443-0-2-3-7-3, 443-0-2-9-7-9/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *