Nabavka sredstava za higijenu

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 39830000-9; 33631200-4 Ugovor potpisan sa:  „Farell“…

Posredovanje u naplati

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79342100-4 Ugovor potpisan sa:  „MOORE“ d.o.o.  Zenica…

Komunalne usluge-voda

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d)…

Nabavka goriva

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Roba-gorivo Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum, član 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama, postupci…

Električna energija

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Električna energija

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Seminarske usluge-javne nabavke

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktrni sporazum-faktura Predmet nabavke: stručno  javne nabvake- izemjene Zakona o javnim nabavkama.…

Komunalne usluge 09-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – KOMUNALNE USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Električna energija

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka…

Billig umrežavanja fiskalnih uređaja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktrni sporazum-faktura Predmet nabavke:Bilibg sistema za umrežavanje fiskalnih uređaja JRJN  64200000-8 Ugovor…