Dodjela ugovora za usluge revizije

Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum Predmet nabavke: Revizorske usluge JRJN 79212000-3 Ugovor potpisan sa:  REVIZIJA DŽAFEROVIĆ  d.o.o.  SARAJEVO Datum potpisivanja…

DOJELA KONKURENTSKI ZAHTJEV-BH TELECOM

Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Predmet: Nabavka telefonskih usluga JRJN 64214000-9 Ugovor potpisan sa:  DD BH TELECOM,…