JAVNO PREDUZEĆE RADIO-TELEVIZIJA ZENICA (JP RTV ZENICA) osnovano je 23. maja 1995. godine. Glavna misija osnivanja je bila ostvarivanje prava stanovnika tada Općine, danas Grada Zenica na potpuno, pravovremeno, istinito i objektivno informisanje, te zadovoljavanje ostalih kulturnih i obrazovnih potreba. U sastav ovog javnog preduzeća ušlo je i dotadašnje preduzeće „Radio-Zenica“ d.d. Zenica (Radio Zenica osnovana je 20. juna 1969. godine, na inicijativu Skupštine Opštine Zenica i u okviru Novinsko-izdavačkog propagandnog preduzeća „Naša riječ”).

 

U organizacionom smislu, JP RTV ZENICA registrovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa 67,5 odsto državnog i 32,5 odsto privatnog kapitala, a osnivači RTV ZENICA su Općina, odnosno Grad Zenica i mali udjeličari.

Osnovna djelatnost JP RTV ZENICA je proizvodnja, prijenos i emitovanje radijskog i televizijskog programa, namijenjenog javnosti. RADIO-TELEVIZIJA ZENICA je javna RTV stanica, regionalnog karaktera, sa sjedištem u Zenici i fokusom na lokalno stanovništvo.

RADIO-TELEVIZIJA ZENICA raspolaže sa tri medija, odnosno program javnosti plasira putem tri medijske platforme: Televizija Zenica, Radio Zenica i Web portal zenicainfo.ba.

 

RADIO ZENICA je krajem 2021. godine dobila novu desetogodišnju dozvolu za rad, dok je TELEVIZIJA ZENICA dobila kratkoročnu dozvolu, na jednu godinu, zaključno sa 31.12.2022. godine, koja je ponovo produžena, na još jednu godinu, do 31.12.2023. godine, jer je tokom 2021. godine počeo proces digitalizacije radiodifuzne mreže u Bosni i Hercegovini i neophodan je prelazak svih televizijskih stanica na digitalnu zemaljsku radiodifuziju.

 

Kao nezavisna profesionalna medijska organizacija, koja proizvodi program po mjeri zajednice, doprinosi sveukupnom razvoju lokalne zajednice. Radio i TV Zenica imaju status javnih stanica, što je regulisano i važećim dozvolama, što konkretno znači da mora ispunjavati posebne programske zahtjeve koje je propisala Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, odnosno da podliježe posebnim propisima i ograničenjima za emitovanje reklamnih sadržaja i plaćenog oglašavanja. Obzirom na pomenute propise Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za javne medije, Kodeksom o komercijalnim komunikacijama regulisano je da RTV ZENICA, kao javna stanica, u skladu sa evropskim standardima, ima ograničeno vrijeme za emitovanje reklama: radio – šest, a TV – četiri minute po satu programa, što je još jedan u nizu ograničavajućih faktora za kvantitet u marketinškom prostoru.

 

Lokalni javni servisi – TV ZENICA, RADIO ZENICA i web portal ZENICAINFO.BA omogućavaju da stanovnici Grada Zenice, ali i gledaoci, slušaoci i posjetioci portala u Bosni i Hercegovini, regionu i širom svijeta dobiju pravovremene, tačne, objektivne i istinite informacije o lokalnim zbivanjima, pojavama i odnosima. Orijentacija je na događaje, pojave i odnose u lokalnoj zajednici i omogućavanje svim akterima života i rada u njoj – mogućnost pristupa medijima pod jednakim uslovima.

 

RTV ZENICA u svojim programima i programskim sadržajima daje širi prostor mnogim pojavama, događajima i njihovima akterima, koji kao sadržaji lokalnog karaktera ne mogu dospjeti u medijski prostor regionalnih medija ili u programe komercijalnih stanica.

 

Iako je po programskoj koncepciji i orijentaciji „lokalno primarno”, sve tri medijske platforme RTV ZENICA se prate u cijeloj Bosni i Hercegovini, putem kablovskih operatera i svijetu putem interneta, a informacije preuzimaju i drugi mediji. Na taj način RTV ZENICA ima veoma značajan utjecaj na informisanje šire javnosti o lokalnim zbivanjima.

 

TELEVIZIJA (TV) ZENICA program emituje putem zemaljskih predajnika za područje Zenice i dijelova susjednih općina Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona. Potencijalna populacija koja program TV ZENICE ima mogućnost pratiti putem zemaljske mreže je preko 250 hiljada gledalaca. Program TV ZENICE se, osim na zemaljskoj mreži, emituje i putem kablovskih operatera, kao i putem interneta.

 

RADIO ZENICA je regionalna javna radio stanica koja program emituje 24 sata dnevno, putem zemaljskih predajnika, kablovskih operatera i putem interneta.

 

TV ZENICA i RADIO ZENICA emituju programe iz vlastite produkcije, ustupljene programske sadržaje, kao i programe iz razmjene sa drugim radijskim i televizijskim stanicama, emisije nezavisne produkcije i kupljene programske sadržaje. Takođe, RADIO ZENICA i TV ZENICA program ustupaju drugim medijskim kućama ili ih realizuju zajedno s njima. Na taj način RTV ZENICA informacije iz lokalne zajednice i druge programske sadržaje plasira cijeloj Bosni i Hercegovini i šire.

 

RTV ZENICA preuzima vijesti i emisije Glasa AmerikeSlobodne Evrope i BH Radija 1. TV Zenica je do jula 2015. godine bila članica Mreže TV stanica koje su emitovale zajednički serijski, filmski i sportski program.

 

Web portal zenicainfo.ba je najmlađi medij ove kuće, a istovremeno i najbrže rastući, obzirom na dostupnost putem interneta, pa mu se zbog toga posvećuje sve više pažnje u pogledu podizanja kvaliteta i prezentacije sadržaja.

 

RTV ZENICA je, sa svoje tri medijske platforme, najutjecajniji medij u centralnoj Bosni i Hercegovini, Zeničko-dobojskom kantonu, a posebno u Zenici, odakle i emituje kompletan program. Neki segmenti programa su apsolutno najgledaniji i najslušaniji (najposjećeniji) na ovom području, što jasno dokazuju i nezavisni istraživački izvještaji o gledanosti pojedinih televizijskih programa.

 

Od samog osnivanja, RADIO-TELEVIZIJA ZENICA nema u potpunosti riješen način finansiranja. Finansiranje je, najvećim dijelom, oslonjeno na vlastite prihode, te u manjem procentu na sufinansiranje poslovanja od osnivača i većinskog udjeličara. Učešće u sufinansiranju poslovanja od strane viših nivoa vlasti, što se najviše odnosi na Zeničko-dobojski kanton, kojem je i sjedište u Zenici, kontinuirano se smanjivalo iz godine u godinu, da bi, u 2012. godini, potpuno izostalo.

 

JAVNO PREDUZEĆE RADIO-TELEVIZIJA ZENICA, pored svog Osnivača i većinskog udjeličara kao partnera u većini svojih aktivnosti, ima više partnera iz javnog i privatnog sektora da bi što kvalitetnije, brže i bolje obavljala svoju osnovnu djelatnost. Kroz svoje specijalizirane programske sadržaje RTV ZENICA je predstavljala i predstavlja veliki broj svojih sugrađana, društveno-aktivnih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i dijaspore, Zeničana iz akademske zajednice, a posebnu pažnju posvećuje privrednicima i ljudima koji prave novu vrijednost. Tako u programima RTV ZENICA veoma često budu predstavljene privatne i javne kompanije, koje ujedno predstavljaju i partnere ovog Javnog preduzeća, jer nerijetko te kompanije budu i koproducenti nekih radijsko-televizijskih programa. Neki od najznačajnijih partnera RTV ZENICA su sva javna preduzeća i javne ustanove Grada Zenica, zatim kablovski operateri koje djeluju na prostorima Bosne i Hercegovine (TELEMACH, MOJA TV, TX TV, NEON SOLUCIJE, HT ERONET), zatim velike svjetske korporacije COCA COLA, RED BULL, HEINEKEN, veliki broj bosanskohercegovačkih kompanija: BINGO, BH TELECOM, HT ERONET, PREVENT, SARAJEVSKI KISELJAK, STANIĆ GROUP, HEMOFARM, ALMY, ZIM, ROBOT, BBI BANKA, PRIMA COMMERC, CENTRAL-M, AURA OSIGURANJE, ADRIATIC OSIGURANJE, te mnoge druge kompanije iz Zenice i okruženja. Naravno, kako bi objektivno, pravovremeno i istinito obavljala svoju osnovnu djelatnost – informisanje građana, RTV ZENICA kao svoje partnere ima i druge medijske kuće. S tim u vezi, prije nekoliko godina, napravljen je Sporazum o saradnji između nekoliko javnih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini (TVSA, RTV USK, RTV TK, RTV BPK i TV CITY) iz kojeg su proizašla dva zajednička projekta: BH VEZA i BH DNEVNIK, koji su pronašli put do svoje publike u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

RTV ZENICA ulaže velike napore da, kroz ponudu kvalitetnog programskog sadržaja i adekvatnom marketinškom ponudom, pridobije što više oglašivača. Jedan od osnovnih zadataka u tom segmentu na kojem se kontinuirano radi je pristup novim izvorima finansiranja kreiranjem adekvatnih programskih projekata (Fondovi, namjenska sredstva po osnovu javnih poziva, sredstva drugih donatora) i povećanje profesionalnosti u odnosu prema poslu, pa i realizaciji specijalnih programskih projekata i obaveza prema poslovnim partnerima.

 

 

Kad su u pitanju djelatnici, odnosno zaposlenici ovog preduzeća, zaključno sa 31.12.2022. godine, Javno preduzeće Radio-televizija Zenica imala je ukupno 33 radnika, od čega je 31 ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te jedan ugovor na određeno vrijeme, sa sufinansiranjem Federalnog zavoda za zapošljavanje. Pored toga, Direktor je zaposlen na mandatni period od četiri godine, kroz menadžerski ugovor.

Lokacija na mapi