Izdavač: JP Radio-televizija Zenica

Adresa redakcije: Islambegovića put 5a, 72.000 Zenica

Direktor društva:

Nandino Škrbić
E-mail: direktor@rtvze.ba
Biografija

Sektor proizvodnje, prijenosa i emitovanja programa:

Direktor Sektora proizvodnje, prijenosa i emitovanja programa:

Taib Bajramović
E-mail: taib.bajramovic@rtvze.ba
Biografija

Rukovodilac Službe proizvodnje programa:

Sinan Gluhić
E-mail: sinan.gluhic@rtvze.ba
Biografija

Producent programa:

Sanel Hasanović
E-mail: sanel.hasanovic@rtvze.ba
Biografija

Novinari:

Belinda Dorić
E-mail: belinda.doric@rtvze.ba
Biografija

Danko Travar
E-mail: danko.travar@rtvze.ba
Biografija

Mirsad Pripoljac
E-mail: mirsad.pripoljac@rtvze.ba
Biografija

Nedžad Glibo
E-mail: nedzad.glibo@rtvze.ba
Biografija

Sanja Stević
E-mail: sanja.stevic@rtvze.ba
Biografija

Šerif Babić
E-mail: serif.babic@rtvze.ba
Biografija

Vesna Jovanović
E-mail: vesna.jovanovic@rtvze.ba
Biografija


Voditelji u programu:

Alma Huskić
E-mail: alma.huskic@rtvze.ba
Biografija

Edin Sinanović
E-mail: edin.sinanovic@rtvze.ba
Biografija

Zijada Ramić
E-mail: zijada.ramic@rtvze.ba

Rukovodilac Službe prijenosa i emitovanja programa

Ibrahim Avdić
E-mail: ibrahim.avdic@rtvze.ba
Biografija

Tehničar za proizvodnju, prijenos i emitovanje programa

Sanel Huseinović
E-mail: sanel.huseinović@rtvze.ba
Biografija

Nejro Alijević
E-mail: nejro.alijevic@rtvze.ba
Biografija

Montažer

Jasmin Hukić
E-mail: jasmin.hukic@rtvze.ba
Biografija

Emir Alić
E-mail: emir.alic@rtvze.ba
Biografija

Damir Oruč
E-mail: damir.oruc@rtvze.ba
Biografija

Snimatelj

Benjamin Mostić
E-mail: benjamin.mostic@rtvze.ba
Biografija

Husein Fetić
E-mail: husein.fetic@rtvze.ba
Biografija

Rizah Halilkadić
E-mail: rizah.halilkadic@rtvze.ba
Biografija

Semir Halilović
E-mail: semir.halilovic@rtvze.ba
Biografija

Sektor zajedničkih poslova:

Direktor Sektora zajedničkih poslova

Adis Čolaković
E-mail: adis.colakovic@rtvze.ba
Biografija

Referent:

Gordana Obradović
E-mail: gordana.obradovic@rtvze.ba

Arhivari:

Lejla Muslić
E-mail: lejla.muslic@rtvze.ba
Biografija

Sabiha Devedžić
E-mail: sabiha.devedzic@rtvze.ba
Biografija

Rukovodilac Službe marketinga

Media Planer:

Azra Čohković
E-mail: marketing@rtvze.ba
Biografija

Administrator:

Fadila Alijagić
E-mail: marketing@rtvze.ba