Potrošni materijal -šenle

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 44531000-1 Ugovor potpisan sa:  „ZEKA KOMERC“…

Potrošni materijal – matice

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 44531600-7 Ugovor potpisan sa:  „EKOR KOMERCo“…

Sredstvo za odleđivanje

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Robe Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 24951310-1 Ugovor potpisan sa:  „MARS 97“…

Komunalne usluge- odvoz smeća

Osnovni elementi ugovora  USLUGE- – KOMUNALNE USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (d) Predmet nabavke: Komunalne…

usluge seminara-javne nabavke

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktrni sporazum-faktura Predmet nabavke: stručno  javne nabvake- izemjene Zakona o javnim nabavkama.…

Održavanje dijela zgrade

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Održavanje dijela zgrade JRJN 90911200-8 Ugovor dodojeljen dobavljaču:…

Brava i ključevi

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – sitan alat, inventar i potrošni materijal za redovno poslovanje Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktan…

Knjigovdstvene uasluge 10-2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79211100-7 Ugovor potpisan sa:  KS„KONTO“   Zenica Datum…

Rezervacija i usluge parkinga

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – PARKING USLUGE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum/faktura Predmet nabavke: Rezervcacija i korištenje parking usluga JRJN 63712400-7…