Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Nabavka programa za televizijsko emitiranje

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavka član 10 tačka (f)

Predmet nabavke: RTV program

JRJN  922211000-3

Ugovor dodojeljen dobavljaču:

 “BLITZ” d.o.o.  Sarajevo

Datum potpisivanja ugovora: 

19.09.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

30.000,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

od 01.09.2022. do 31.12.2023. godine, djelomično i 30.09.2023. godine.

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

35.100,00KM

Datum unosa:

26.09.2022. .godine Portal E-nabavke pod Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *