Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Billing sistem 06-2022

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Direktni sporazum- faktura

Predmet nabavke: usluge rezervacije i korištenje parkinga

JRJN 64200000-8 Umređavamje billing sistema fiskalnih uređaja 06-2022

Ugovor potpisan sa: 

ecard d.o.o. Mostar

Datum potpisivanja ugovora: 

30.06.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

8,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

30.06.2022. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

9,36 KM

Prilog/prilozi PDF ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA: 

IZBOR PONUDACA BILLING SISTEM

Datum unosa: 

16.07.2022.godine Portal E-nabavke broj 443-8-2-123/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *