Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – usluge Aneks II dio B

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Neprioritetne usluge iz Aneksa ii DIO B Zakona o javnim nabavkama

Predmet nabavke: Usluge hotela

JRJN 55000000-0

Ugovor dodojeljen dobavljaču:

HOTEL “ZENICA” Zenica

 Datum potpisivanja ugovora: 

27.07.2022 godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

2.891,69 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

Vrijeme trajanja ZSF godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

3.365,00KM

Datum unosa: 

30.08.2022.  Portal E-nabavke broj 443-8-0-25-7-27/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *