Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge iz Aneksa II dio B

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Monitroing alarmin uređaja , usluge na koje se primjenjuje poseban režim iz Aneksa II dio B.

Predmet nabavke: ZAŠTITARSKE USLUGE

JRJN  79711000-1

Ugovor dodojeljen dobavljaču:

 “AE SIGURNOST” d.o.o. Zenica

Datum potpisivanja ugovora: 

31.08.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

100,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

mjesec avgust 2022. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

117,004 KM

Datum unosa:

26.09.2022. .godine Portal E-nabavke BROJ: 443-0-2-24-7-26/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *