Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu –USLUGE-

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Realizacija

Vrsta postupka: 

Usluge iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

Predmet nabavke: stručno osposobljavanje računovodstvo i javne nabvake

JRJN: 79711000-1

Ugovor dodojeljen dobavljaču:

 “AE SIGIRNOST” d.o.o. Zenica

Datum potpisivanja ugovora/ fakture: 

05.10.2022. godine

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

100,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

Mjesec septembar 2022

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

117,00 KM

Datum unosa:

06.10.2022. .godine Portal E-nabavke broj: 443-0-2-26-7-28/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *