Dobrovoljno exd ante obavještenje o transparentnosti o dodjeli ugovora usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH” broj:39/14).

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *