Komunalne usluge-pitka voda

Osnovni elementi ugovora  komunalne usluge-pitka voda 02-2022 JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 65000000-3 JP "VODOVOD…

električna energija 02-2022

Osnovni elementi ugovora  električna energija 02-2022 JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 09310000-5 BH POŠTA   …

KOMUNALNE USLUGE- ODVOZ SMEĆA 02-2022

Osnovni elementi ugovora komunalne usluge 02-2022 JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 65000000-3 "ALBA"     d.o.o.…

KOMUNALNE USLUGE – ODVOZ SMEĆA

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 65000000-3, komunalne usluge odvoz smeća Ugovor potpisan sa:  ALBA   …

POŠTANSKE USLUGE 01-2022

Osnovni elementi ugovora  POŠTANSKE USLUGE 01-2022 JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 64000000-6 BH POŠTA   …

TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE 01-2022

Osnovni elementi ugovora  ELEKTRIČNA ENERGIJA 01-2022 JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 09310000-5 Ugovor potpisan sa: …

Nabavle plaćanja u gotovini, april, dio

JP "RTV ZENICA" d.o.o. Zenica                                                               Pregled nabavki roba, usluga i radova za period 01.04. do 09.04.2022. godine plaćenih gotovinski PREGLED GOTOVINSKIH ISPLATA   FAKTURA ZA PERIOD 1.1-31.3.2022. 1.1.2022.   31.1.2022.…