Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge seminara

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Ugovaranje i realizacija

Vrsta postupka: 

direktni sporazum

JRJN 80522000-9

Ugovor potpisan sa: 

„REVICON“ KS  Zenica

Datum potpisivanja ugovora: 

23.01..2022. godine-faktura

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

324,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

01.01.-30.06.2022. godine

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om:  

379,00 KM

Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 

IZBOR PONUDACA ANEKS II DIO B SEMINAR IZBOR PONUDACA ANEKS II DIO B -SEMINAR IZBOR PONUDACA

ANEKS II DIO B SEMINARI IZBOR PONUDACA

ANEKS II DIO B-1 SEMINAR

 

 

Datum unosa:

-09.04.2022.godine Portal E-nabavke broj 443-0-1-1-7-1/22, 443-0-2-7-7-7/22, 443-0-2-6-7-6/22; 443-0-2-5-7-5/22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *