Dobrovoljno exd ante obavještenje o transparentnosti u postupku dodjele ugovora usluga iz aneksa B II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Sl.glasnik BiH”broj 39/14).

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *