GRADSKO GRIJANJE 02-2020

Osnovni elementi ugovora  usluge grijanja 02-2022 JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama JRJN 09323000-9 BH POŠTA   …