Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – poštansku usluge juni 2022. godine

Organizacija: 

JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica

Faza postupka: 

Ugovaranje i realizacija

Vrsta postupka: 

Izuzeće od primjene ZJN

JRJN 64000000-9 Poštanske usluge

Ugovor potpisan sa: 

„BH POŠTA  “       .  Zenica

22.07.2022. godine-faktura

Vrijednost potpisanog ugovora iznos bez PDV-a  : 

27,00 KM

Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 

Mjesec juli 2022.  godine, dio

27,00 KM

Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 

ODLUKA IZUZECA 2022

Datum unosa: 

28.07.2022. .godine Portal E-nabavke Izuzeće od primjene ZJN član 10. , stav (1) tačka  d)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *