Usluge fotokopiranja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79521000-2 Ugovor potpisan sa:  „FETA GRANDl“…

Nabavka pitke vode

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – nabavka pitke vode Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene ZJN JRJN 65000000-3 Komunalne…

Ugostiteljske usluge

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - usluge za PRESS konferenciju ZSF 2022 Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazuma Aneks II dio B…