Osnovni elementi Ugovora

Predmetnabavka usluga primnanje potrebnog materijala za neopmetano poslovaje ugovornog organa

Faza postupka Realizovan ugovor

Vrsta ugovora Usluge

Vrsta postupka: Direktak sporazum  za dodjelu  ugovora- faktura beu potpisivanja ugovora

Zakonski osnov za direktan sporazum: Zakon o javnimj nabavka u BiH (“Sl. glasnik BiH” broj 39/14)  član 87. stav 3) i član 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JP “RTV ZENICA” d.o.o. Zenica.

Vršeno istraživanje tržišta: DA

Da li je imenovana komisija za javnu nabavku: NE, u postupku direktnog sporazuma nije predviđeno imenovanje komisije za javne nabavke

Nabavka podijeljena na lotove: NE

Datum objave obavještenja/ odluke o pokretanju javne nabavke: 30. jun 2022. godine

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV- a 300,00 KM

Iznos prihvaćene ponude bez PDV- a 216,67 KM

Datum potpisivanja ugovora:    06.juli 2022. godine.

Ugovorna firma: “FETA GRAND” d.o.o. Zenica

Iznos potpisanog ugovora bez PDV- a  216,67  KM

Iznos potpisanog ugovora sa PDV- om  253,50 KM

Iznos realizovanog ugovora bez PDV- a 216,67 KM

Iznos realizovanog ugovora sa PDV- om 253,5 KM

Naziv Ugovornopg Organa: JP “RTV Zenica” d.o.o. Zenica

Status Ugovornog organa: Opštinski nivo vlasti

Da li unutar ugovornog organa/institucije postoji sektor/odjeljenje koji se bavi javnim nabavkama, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Postoji lice s položenim ispitom za poslove službenika javnih nabavki. ORGANIOZACIJA,  OBUKA I POLAGANJE ISŠPITA ZA STICANJE ZVANJA SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE,  AGENCIJE ZA  JAVNE NABAVKE BOSNE I HERECEGOVINE.

Glavni razloga predmetne nabavke: Manifestacija ZENICA SUMMER FEST

Oznaka iz JRJN 779800000-2

Usluge u području štampanje i s tijm povezane usluge

Prilozi

Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga podrške organizacij.pdf

FETA GRAND KOPIRANJE I SLIČNO

Objava obavještenja na portalu Agencije za javne nabavke broj:443-8-125/22

Datum objave 16.07.2022. godine.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *