ZZO ZDK-Ugovori sa apotekama

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko- dobojskog kantona potpisao je ugovore sa 34 apotekarske ustanove o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima sa Esencijalne liste čime je obezbjeđena maksimalna dostupnost građana lijekovima na području svih općina ovog kantona. Ugovori važe za ovu godinu, temelje se na principima jedinstvene metodologije utvrđivanja kriterija i mjerila koja u ovoj oblasti veže za područje Federacije BiH i novim procedurama ugovaranja između zdravstvenih ustanova. U suštini, nakon višemjesečnih pregovora Kantonalnog zavoda, Kantonalnog ministarstva zdravstva i Kantonalne farmaceutske komore, postignut je kompromis u nastojanju da se održi dugoročna stabilnost cjelokupnog zdravstvenog sistema. Suštinska izmjena u potpisanim ugovorima u odnosu na dosadašnju praksu je uvođenje plaćanja naknade od 1,64 KM, sa PDV-om, za lijekove sa Esencijakne liste, umjesto dosadašanje marže od 16 posto, što je uglavnom išlo apotekarima. Esencijalna lista lijekova nije mijenjana, ostalo je na njoj 675 zaštićenih naziva. Resorni ministar je najavio da će ona ubrzo biti mijenjana, a iz Budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja za nju su planirana 22 miliona KM, plus 700 hiljada za lijekove po posebnim odobrenjima ministarstva, a Zavod će nastaviti finansirati i bolničku listu lijekova.  (S.G.)

Share