ZEPS-Promocija projekta razvoja poljoprivrede

Promocija projekta razvoja tržišne poljoprivrede „USAID/ Sweden Farma 2“ najznačajnija je današnja prateća manifestacija sajma ZEPS. Diskusija o prioritetima za razvojne intervencija konkretna je tema okruglog stola koji je na jednom mjestu okupio autore i promotore ovog projketa, predstavnike izvršne vlasti i lokalnih razvojnih agnecija te poljoprivrednike uglavnom sa područja Srednje Bosne. Zamjenica direktora projeka Farma 2, Meriha Manojlović, pojašnjava kako je ovo zapravo samo nastavak projekta Farma 1 koji je realizovan na području BiH u periodu od 2009. do 2015. godine, uz finansijsku podršku američke i švedske vlade. Ponovo će u periodu od pet godina u razvoj tržišne poljoprivrede kroz tehničku i finansijsku podršku biti uložen novac ovih vlada, ukupno 16. 3 miliona dolara, a detalje zainteresovani mogu čuti i na ovakvim sesijama. Nakon Zenice biće ih još10 na teritoriji cjele BiH, a završni je planiran u Sarajevu. Resorni kantonani ministar, Himzo Smajić, pozdravlja ovaj prijekat jer, kako kaže, podržava grane poljoprivrede koje pretežira i kantonalna vlada sa ovim ministarstvom u svom programu…   (S.G.)

 

farma-b

 

 

 

 

 

Share