Zenica u Programu certifikacije gradova

Grad Zenica pristupio je implementaciji Programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi, čiji je cilj poboljšanje kvaliteta usluga i informacija, koje lokalna samouprava pruža privrednicima.
– Suština ovog programa je zapravo stvaranje mehanizama lokalne administracije, koji će u svakom momentu biti spremni za javno privatno partnerstvo, odnosno partnerstvo javne uprave i privatnog sektora, navodi Selver Keleštura, sekretar Grada Zenice, a ujedno i prvi čovjek tima, zaduženog za implementaciju ovog programa. Namjera je, njegovom provedbom unaprijediti saradnju gradske uprave i poduzetnika, kao i svih aktera uključenih u proces privlačenja i realizacije investicija, te promovisati standarde. koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime. Program certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi, zeničkim privrednicima biće predstavljen u petak, 11.marta, u 10 sati u velikoj sali Gradskog vijeća.   (V.J.)

 

selver kel

Share