Zenica pred dobijanjem BFC Certifikata

Grad Zenica je u proteklom periodu učestvovao u procesu certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi tokom kojeg je trebao ispuniti 12 eliminicionih kriterija i 86 podkriterija. Eliminacioni kriteriji vezani su uglavnom za strateško planiranje, formiranje jedinice za lokalni ekonomski razvoj i Privrednog savjeta, poboljšanje usluga za dobivanje građevinske dozvole i unaprjeđenje komunikacije gradske uprave sa lokalnim privrednicima. Tim povodom gradsku upravu je nedavno posjetila međunarodna Verifikaciona komisija sa predstavnicima BFC-a iz naše zemlje, Srbije i Hrvatske. Na osnovu prethodno dostavljene dokumentacije Evaluaciona komisija ocijenila je da je Grad Zenica ispunio 87% postavljenih uslova. Analiza Verifikacione komisije je posljednja faza u procesu utvrđivanja ispunjenjosti uslova za dobijanje BFC certifikata. Ovih dana se očekuje konačni Izvještaj verifikacione komisije sa preporukama, saopšteno je iz Gradske uprave.

Share