Zenica ponovo bez grijanja

Obavijest iz kompanije ArcelorMittal Zenica:

Obavještavamo vas da je jutros, nažalost, došlo do ozbiljnog curenja na kotlu br. 2. Budući da je popravak kotla br 1. još u toku, Kompanija nije u mogućnosti vršiti isporuku toplotnu energiju za grijanje grada.

Naša procjena je da bi se snabdijevanje grada toplinskome energijom moglo ponovno uspostaviti sutra u večernjim satima.

Share