ZEDA je partner u projektu COSME

Kao član Konzorcijuma FBiH (Evropska poduzetnička mreža-EEN) koji se sastoji od 7 kompetentnih partnerskih organizacija ZEDA je partner u projektu COSME te će kao partner u okviru B2B susreta “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017“ učestvovati na Četvrtom međunarodnom sajmu i konferenciji o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, zaštiti okoline i upravljanju vodama u Bosni i Hercegovini koji će se održati  08. i 09. novembra 2017. godine u hotelu Hills u Sarajevu.

EEN u FBiH- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i REECO d.o.o. pozvale su privredne subjekte i druge zainteresovane iz Bosne i Hercegovine da učestvuju na međunarodnim poslovnim susretima pod nazivom “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017“.

Poslovni susreti će se održati 09. novembra 2017. godine u Sarajevu, u okviru ovog Sajma.

Od 1997. REECO® Grupa je organizovala internacionalne sajmove trgovine i povezala učesnike i posjetioce iz preko 80 zemalja. RENEXPO® događaji su dobili međunarodno priznanje za svoje progresivne aktivnosti od Zapadne do Centralne i Istočne Europe te kreirali visokokvalitetnu platformu za komunikaciju između kupaca i bazu za međunarodnu povezanost.

RENEXPO® BIH okuplja učesnike iz cjelokupne regije Zapadnog Balkana. Međunarodni učesnici imaju jedinstvenu priliku upoznati stručnjake, donosioce odluka i savjetnike iz cjelokupne regije Zapadnog Balkana na jednom mjestu.

Zajedno sa predstavljanjem tržišnih potencijala cijelog regiona, mogućnošću investiranja i predstavljanja novih projekata, prateći programi  međusobno povezuju preko 1500 posjetilaca i 700 učesnika konferencija svake godine. Lokalni, međunarodni i strani eksperti koji dolaze iz zemalja širom Evrope razmjenjuju znanja i rješenja iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, vode i okoliša i stvaraju osnove za održivu budućnost. 

Program RENEXPO® BiH je raznovrstan i sastoji se od radionica, konferencija, B2B sastanaka, stručnog obilaska sajma, otvorenog foruma i seminara, ceremonije dodele RENERGY nagrada i drugog pratećeg programa poput ceremonije otvaranja i večernjeg prijema.

S obzirom da je Agencija ZEDA partner u projektu iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije – GreenCap (više o projektu na linku: http://www.interreg-danube.eu/), kao učesnik Sajma će predstaviti ovaj Projekat kao i projekat FORESDA (više o projektu na linku http://www.interreg-danube.eu/) u kojem također ima status partnera.

Kao sistem provider za FBiH, svoje učešće na Sajmu ZEDA će iskoristiti i za prezentaciju ENMAFOFT-a. Radi se o uslugama instaliranja software-a i obuke budućih energetskih menadžera u jedinicama lokalnih samouprava koje još nemaju ovaj softver.

Više informacija o Sajmu RENEXPO klikom na link http://www.renexpo-bih.com/

 

Agencija Zeda

Share