ZDK-Umanjeno kreditno zaduženje

Vlada Zeničko dobojskog kantona će umjesto ranije planiranih 28,5 miliona maraka,za ovu godinu realizovati kreditno zaduženje od 17 miliona maraka i to po osnovu 2 lota,dok za 3 preostala lota nije bilo ponuđača,saopćeno je na današnoj pres konferenciji nakon sjednice Vlade.Ministar finansija,Andrej Kajić je saopćio, da će Vlada ZDK do kraja godine kroz 2 lota osigurati kreditna sredstva u ukupnom iznosu od 17 miliona maraka,namijenjena za izmirenje naslijeđenog duga.-Slijedi žalbeni rok,a nakon toga potpisivanje ugovora sa izabranim ponuđačima.Prihodovna strana za ovu godinu je dobra (11,8 posto više nego u istom periodu prošle godine) kao i ukupno stanje budžeta tako da nije upitna isplata tekućih transfera,istakao je premijer Miralem Galijašević.naglasivši da u ovom momentu nije potrebno 28 miliona maraka.Vlada je razmatrala i Informaciju o deponovanju otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica.Neke od općina,podsjeća resorni ministar Goran Bulajić, još nisu postupile po rješenju sa federalnog nivoa o rokovima za zatvaranje nelegalnih deponija.Kanton je spreman uključiti se u rješavanje pitanja pretovarnih stanica i cijene dovoza otpada,kazao je ministar Bulajić,najavivši za oktobar sastanak sa općinskim upravama.Vlada ZDK dala je saglasnost na Memorandum o razumijevanju koji tretira podršku ustanovama kulture o općeg značaja i interesa za BiH. Obaveze počinju od naredne godine.Odobrena su sredstva od blizu pola miliona maraka za nabavku udžbenika za učenike iz boračke populacije. Radi se 484.000 maraka za ukupno 3.761-og učenika,pri čemu je pojedinačan iznos 150 maraka za učenike srednjih i 100 maraka za učenike osnovnih škola.Ministar za rad i socijalnu politiku Nurdžehan Šahinović je ukazao da je odobren i iznos od 100 hiljada maraka po programu obilježavanja Dječije nedjelje.

Share