ZDK-Transferi za kulturu i sport

Prema prijedlogu ovogodišnjeg budžeta Zeničko dobojskog kantona,ustanove kulture mogu računati na ukupan iznos od 3 miliona i 232 hiljade maraka,što je neznatno više (oko 10.000) u odnosu na izvršenje iz prošle godine.
Transfer za sport iznosi 550.000 maraka i prema riječima resornog ministra.Mensura Sinanovića, ova sredstva su nedovoljna za brojne potrebe u ovoj oblasti.
Ustanove kulture na području Zeničko dobojskog kantona,zeničko Bosansko narodno pozorište, tri muzeja i 11 biblioteka u ovoj godini mogu računati na skoro isti iznos kao i prošle godine.Ipak, prema riječima resornog kantonalnog ministra, Mensura Sinanovića,važan je podatak da se ovaj iznos odnosi na oko 90 posto potreba institucija u oblasti kulture.
Tu spadaju plate i materijalni troškovi. Ostalih 10 posto potreba kulturne institucije osiguravaju iz vlastitih prihoda ili putem transfera lokalnih zajednica,koje su osnivači.
Što se transfera za sport,ukupan iznos je 550.000 maraka i za oko 20 hiljada veći je u odnosu na izvršenje iz prošle godine. Ova su sredstva,prema riječima ministra Sinanovića nedovoljna,tim prije jer je na javni poziv apliciralo i 146 nevladinih organizacija. Najveći iznos bit će plasiran za kotizacije klubova.
Kada je u pitanju sport, iz budžeta Kantona se ova oblast sufinasira,što znači da se moraju tražiti i drugi izvori finansiranja.
Ministar Sinanović podsjeća, da sportski klubovi i organizacije,kroz kvalitetne projekte izvore prihoda mogu pronaći i kod domaćih i ino fondova.   (Š.B.)

 

ak zenica

Share