ZDK-Stanje sigurnosti zadovoljavajuće

U okviru redovnih programskih zadataka,članovi Komisije za nadzor rada policije i MUP-a ZDK,u periodu od 4. do 15. marta tekuće godine posjetitli su policijske uprave,sjedište Uprave policije, te specijalnu policijsku jedinicu.-Uvidom na terenu,može se konstatovati da je stanje sigurnosti,opremljenosti i obučenosti,te stanje građevina i objekata na zadovoljavajućem nivou,izjavio je danas Jasmin Duvnjak,predsjedavajući Komisije,nakon okončanja 10. redovne sjednice.-Prema sistematizaciji, nepopunjenost MUP-a ZDK je 18 posto,odnosno nedostaju 223 izvršioca,kazao je Duvnjak. Pri tome je najveća nepopunjenost,od 43 posto u Varešu. Oprema je na zavidnom nivou i većinom dobra,a edukacija je kontinuirana.Duvnjak je naglasio, da u narednom periodu akcenat treba da bude na općem izgledu,imidžu i jačanju komunikacionih sposobnosti pripadnika policije,te njihovom upoznavanju sa novim zakonskim rješenjima. S tim u vezi,planira se saradnja sa obrazovnim ustanovama.Policijski komesar,Semir Šut je potvrdio spremnost na dalje jačanje saradnje sa Komisijom,istakavši da je neposrednim uvidom na tarenu uočen visok motivacioni stspen policije.-Rad policije i uslovi najbolje se mogu upoznati neposrednim uvidom na terenu,podsjeća Šut koji važnim ocjenjuje nastavak aktivnosti na redovnom popunjavanju policije putem konkursa.Ocjenjujući prošlu godinu,komesar Šut je naglasio da je zabilježeno manje krivičnih djela i slučajeva narušavanja javnog reda i mira,a s druge strane negativan trend se bilježi u oblasti sigurnosti saobraćaja,ali ne samo u ZDK,zbog čega se planira entitetska strategija djelovanja u ovom segmentu.   (Š.B.)

 

Share