ZDK- Najteže stanje u Varešu i Žepču

Prema informacijama sa terena,sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko dobojskog kantona,najteže stanje uzrokovano posljednjim obilnijim padavinama je na području općina Vareš i Žepče.U gradu Varešu je došlo do nanosa zemljanog materijala do pola metra,uzrokovano izlijevanjem Bukovog potoka.Onemogućen je pristup selu Stupni do,zbog klizišta na više mjesta,pri čemu je u put uništen na više mjesta.Zbog klizišta je ugroženo oko 7 kuća,a jedna štala je uništena i odnesena. Za sela Budoželje i Striježevo otežana je komunikacija,na pojedinim mjestima klizišta prijete putnim  komunikacijama.Otežana je komunikacija i prema selima Ravne i Zubeta,zbog nanosa zemljanog materijala.Na području općine Žepče,usljed jake kiše potpuno je prekinuta dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac u Mjesnoj zajednici Željezno polje.Selo Šahmani potpuno je odsječeno,na lokalitetu gdje je i ranije bilo klizište,na više mjesta put je podlokan i oštećen zemljanim nanosima.Rijeka Željeznica izlijeva se u priobalnim područjima kao i u blizini dvije kuće u Donjoj Golubinji.Na području općine Breza ,u toku noći došlo je do izlijevanja rijeke Stavnje na 6 mjesta,uz plavljenje nekoliko kuća.Tokom noći došlo je do povlačenje rijeke i smirivanja situacije.U ostalim općinama ZDK nisu, za sada,evidentirani izvještaji o ugroženosti putnih komunikacija,ljudi i materijalnih dobara. Predstavnici Vlade ZDk danas će posjetiti ugrožena područja u Općinama Vareš i Žepče.   (Š.B.)

Share