Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti: Budi čist!

26. juni se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv droga. Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona tim povodom svake godine provede niz preventivnih aktivnosti, smatrajući kako je prevencija jako bitna. Tako je i ove godine, pod motom „Budi čist“ u svim općinama, počev od 16. juna u Olovu pa zaključno danas u Zenici, na ulicama i trgovima dijeljen propagandi materijel i tokom razgovora građanima se nastojalo odgovoriti na pitanja. Najmlađi su dobijali balone, a stariji brošure, hemijske olovke i plakate. Direktor ovog Zavoda dr Amir Čustović ističe kako je narkomanija bolest današnjice u svijetu pa je i Generalna skupštine odredila 26. juni kao dan borbe protvi bolesti ovisnosti.

Najbitniji efekat koji želimo postići je primarna prevencija, da ukažemo na ovu patologiju koja je jako teška, nezgodna i opasna sa svih društvenih aspekata, a ne samo sa medisinskog, jer je društveno opasna i neprihavtljiva. Do 2010. godine imali smo tren porasta ovisnika, sad je blagi pad, ali zabrinjava pojava novih droga, kaže on. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije imamo 411 sredstava koja se ubrajaju u psiho-aktivne supstance koje izazivaju ovisnost, a u zadnje tri godine više od polovine su novootkriveni opijati.

Prema riječima direktora, u Zavodu je registrovano 419 ovisnika o opijatima. To je oko 1 posto ukupnog stanovništva kantona, a svjetski trendovima mi smo na dnu te ljestvice. U Evropi je 4,2 posto liječenih od ovisnosti o opijatima, u Americi 6,3, u Kanadi 3,2 posto pa je naš procenat na neki način i prihvatljiv. Bosna i Hercegovina nema tih podataka pa se mjerimo po Hrvatskoj u kojoj je 3- 6 posto osoba koji se vode na liječenju od opijata…

(S.G.)

Share