Zavod za bolesti ovisnosti u procesu akreditacije

Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko dobojskog kantona na pola puta je u procesu usvajanja akreditacije za kvalitet u radu,pri čemu je od oko 50,do sada urađena ocjena 28 predviđenih standarda,potvrdila je Biljana Kurtović,facilitator Agencije za akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH.Proces ide jako dobrim tempom i svi uposlenici Zavoda su vrlo ozbiljno shvatili značaj akreditacije.Na današnjem sastanku dogovaramo kako pratiti incidentne situacije koje su vrlo značajne za ovu vrstu djelatnosti,kazala je Kurtović. Dodala je,da slijedi još puno posla,te da bi Zavod za bolesti ovisnosti ZDK,koji je prvi otpočeo aktivnost usvajanja standarda kvaliteta u radu,mogao biti prva ustanova ovog tipa,koji će biti akreditovan. Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK imenovan je tim za vođenje procesa akreditacije,na čijem je čelu dr. Mirnes Telalović.   (Š.B.)

 

zedo-ovisnost-b zedo-ovisnost-c

Share