Zasjedala Skupština ZDK

Skupština Zeničko dobojskog kantona usvojila je Nacrt Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti i uputila ga u javnu raspravu. Odlučeno je, da se po skraćenom postupku raspravlja o Prijedlogu Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica Zenica,koji je i prihvaćen.

Najviše pažnje na današnjoj sjednici Skupštine ZDK izazvalo je razmatranje Nacrta Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Zastupnici su iznijeli brojne primjedbe,ali je dokument na kraju prihvaćen i upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Zastupnik DF-a , Samir Lemeš,među ostalim smatra, da se mora precizirati nivo izdvajanja na godišnjem nivou za ovu oblast. Planirani iznos u Nacrtu Zakona za nauku od 0 do 0,5 posto vrijednosti budžeta može značiti da se ne izdvoji ni marka,ukazuje Lemeš.

Skupština je prihvatila i Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica Zenica. Član skupštinske komisije za ovu oblast, dr. Senad Karavdić kaže da su moguća i naknadna poboljšanja ovog dokumenta. Cilj ovog Zakona je da Bolnica Zenica  preraste u univerzitetsko-klinički centar.

Razmatran je i usvojen i Prijedlog Odluke o donošenju Kantonalnog ekološkog akcionog plana za period 2017-2025. godine.

(Š.B.)

Share