Zasjedala Skupština ZDK

Skupština Zeničko dobojskog kantona na današnjoj sjednici nije podržala Inicijativu o prenosu nadležnosti obrazovanja sa ZDK na općine ovog kantona.S druge strane, usvojen je Prijedlog Zakona o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.Inicijativa Hašima Mujanovića,zastupnika Stranke za BiH o donošenju Zakona o prenosu nadležnosti Kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općine nije dobila skupštinsku podršku. Podsjećamo da je na osnovu provedbe presude Ustavnog suda oblast obrazovanja prenesena ranije na općinu Žepče,a odnedavno na općinu Usora. Mujanovićeva inicijativa uključivala je ostale općine Kantona,ali je i sam bio svjestan da neće dobiti podršku,čiji je cilj,kako je obrazložio bio,da se sve lokalne zajednice dovedu u jednakopravni položaj.-Bio bih sretan da se oblast obrazovanja prenese na više nivoe,ali do toga neće skoro doći,kazao je Mujanović.Skupština je jednoglasno podržala Prijedlog Zakona o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade Podsjećamo da je prije 3 godine inicijativu za donošenje Zakona podnio bivši kantonalni zastupnik S BiH Asim Čajlaković. Prema njegovim riječima ovaj Zakon kvalitetnije uređuje ovu oblast i to i za etažne vlasnike i za firme zadužene za održavanje. Resorni ministar, Fahrudin Brkić je naglasio, da su Zakonom predviđena dva računa, jedan za etažne vlasnike a drugi za upravitelje.Skupština ZDK dala je i mišljenje oko Nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Direktorica nevladine organizacije Medika Zenica,Sabiha Husić neprihvatljivim je ocijenila namjeru federalne vlasti oko izmjene statusa servisa sigurne kuće,koje do sada,uprkos obavezi, nisu imale finansijsku podršku Federacije BiH.Nakon šire rasprave i suprostavljenih stavova usvojene su i izmjene Zakona o javnom redu i miru,po skraćenom postupku. Glavna dilema je bila po pitanju definicije javne površine. No,kako je obrazloženo,ako u primjeni Zakona bude spornih situacija,ostaje opcija novih izmjena.  (Š.B.)

 

sk b

 

 

 

Share